Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
Мова публікацыі артыкулаў - руская, беларуская, англійская.

З верасня 2005 г. БІП выдае навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні». У часопісе друкуюцца навуковыя артыкулы, у тым ліку вынікі дысертацыйных даследаванняў, а таксама рэцэнзіі і іншыя навуковыя і метадычныя матэрыялы. Часопіс прызначаны для азнаямлення навуковай грамадскасці з новымі вынікамі ў галіне фундаментальнай і прыкладной навукі. Часопіс уключаны ў Пералік навуковых выданняў ВАК для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па юрыдычных і эканамічных навуках.


ШТАТ РЭДАКЦЫІ


ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР - рэктар БІП, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт Раманюк С.І.

НАМЕСНІК ГАЛОЎНАГА РЭДАКТАРА - доктар юрыдычных навук, прафесар Пастухоў М.І.

РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ:

 • Балашэнка С.А. - прафесар кафедры экалагічнага i аграрнага права БДУ, доктар юрыдычных навук, прафесар;
 • Бандарэнка H.Л. - загадчык кафедры гаспадарчага права БДУ, доктар юрыдычных навук, прафесар;
 • Biшнеўскі А.Ф. - прафесар кафедры тэорыі i ricторыi дзяржавы i права Акадэміі МУС РБ, доктар гістарычных навук, прафесар гісторыі, прафесар права;
 • Biшнеўскі А.А. - прафесар кафедры эканамічнага i фінансавага права БІП, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;
 • Ганушчанка Н.М. - прарэктар па навуковай рабоце БІП, кандыдат гістарычных навук;
 • Голубева Л.Л. - загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права БДУ, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;
 • Гурскі В.Л. - галоўны вучоны сакратар Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар эканамічных навук, дацэнт;
 • Каваленя А.А. - акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук i мастацтваў НАН Беларусі, акадэмiк НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;
 • Камянкоў B.C. - дырэктар Міжнароднага навукова-адукацыйнага цэнтра медыяцьй, прымірэння i трацейскіх працэдур юрыдычнага факультэта БДУ, доктар юрыдычных навук, прафесар;
 • Курыла Л.B. - загадчык кафедры грамадзянскага права i працэсу БІП, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;
 • Лукін С.У. - загадчык кафедры эканомікі i менеджменту БІП, доктар эканамічных навук, прафесар;
 • Маісеенка Я.Р. - прафесар кафедры інфармацыйных тэхналогій Міжнароднага ўніверсітэта “МІТСО”, доктар эканамічных навук, дацэнт;
 • Манкевіч І.П. - дацэнт кафедры грамадзянска-прававых дысцыплін БДЭУ, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;
 • Матвіенка А.І. - загадчык кафедры эканомікі i кіравання турыстычнай індустрыяй установы адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт», кандыдат эканамічных навук;
 • Opгіш В.П. - прафесар кафедры паліталогіі і міжнародных палітычных працэсаў БІП, доктар філасофскіх навук;
 • Рашэтнікаў С.В. - прафесар кафедры паліталогіі БДУ, доктар палітычных навук, прафесар;
 • Рыбак С.В. - загадчык кафедры крымінальнага права i працэсу БІП, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;
 • Сярэбраная Л.В. - загадчык кафедры інфармацыйных тэхналогій і матэматыкі БIП, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;
 • Тамашэўскі К.Л. - прафесар кафедры грамадзянскага і прадпрымальніцкага права Казанскага інавацыйнага ўніверсітэта імя В.Г.Цімірасава, доктар юрыдычных навук, прафесар;
 • Тарасёнак A.I. - прафесар кафедры эканомікі i кіравання турыстычнай індустрыяй БДЭУ, доктар эканамічных навук, прафесар;
 • Шабанаў В.Б. - загадчык кафедры крыміналістыкі БДУ, доктар юрыдычных навук, прафесар.
АДКАЗНЫ САКРАТАР: Воцінава Святлана Дзмітрыеўна

ГРАФІК ПРАЦЫ РЭДАКЦЫІ: Пн-Пт з 8.30 да 17.00

ПАШТОВЫ АДРАС: 220004, г. Мінск, вул. Караля, 3, БІП — Універсiтэт права i сацыяльна-інфармацыйных тэхналогій.

АДРАС РЭДАКЦЫІ: г. Мінск, 2-гі Пуцеправодны зав., д. 1.

ТЭЛЕФОНЫ: (017) 348-40-52, (029) 149-87-93 (адказны сакратар рэдакцыі часопіса).

E-MAIL: seipd@yandex.ru


АРХІВЫ ЧАСОПІСАЎ

2024 год

  №1  В номере:


  • Орлова Д.А., Орлова И.В. «Актуальные вопросы реализации полномочий адвоката по сбору доказательственной информации в гражданском процессе»
  • Брилева В.А. «Концепция закона о социальном предпринимательстве в Республике Беларусь»
  • Дергай Г.Б. «Тактика использования специальных знаний и процессуальная регламентация проведения эксгумации»
  • Мороз Н.О. «Правовая квалификация злонамеренной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, осуществляемой субъектами международного права»
  • Мукашев С.И. «К вопросу об ответственности за преступления против человечности»
  • Климович Ю.С. «Теория и практика приостановления и возобновления проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении»
  • Кивель В.Н. «Конституционно-правовые основы развития форм собственности в Республике Беларусь»
  • Вербицкая И.К. «К вопросу о способах прекращения исполнения обязательств по договору строительного подряда»
  • Мельникова О.Е. «История развития белорусского законодательства о служебных результатах интеллектуальной деятельности как объектах гражданских прав»
  • Мешкова Н.А. «Развитие и становление института самозанятости в Республике Беларусь: историко-правовой анализ»
  • Сенкевич А.Н. «Институт согласия на медицинское вмешательство как гарантия безопасности реализации гражданами конституционного права на охрану здоровья»
  • Тхарева М.Г. «Правовые формы государственно- частного партнерства в сфере спорта: национальный и зарубежный опыт»
  • Тенюта Е.С. «К вопросу об обязательности технических нормативных правовых актов»
  • Талалаева А.Л. «Реализация принципа свободы хозяйственной деятельности при продвижении и защите национальных интересов в экономической сфере»
  • Lukin Siarhei «Private Property in Christian Doctrine (Прыватная ўласнасць у хрысціянскай дактрыне)»
  • Шебеко К.К., Шебеко Д.К. «Оценка качества институциональной системы в странах бывшего СССР»
  • Перепелица Л.А. «Теоретические аспекты цифровой трансформации менеджмента»

  Читать №1 за 2024 год
2023 год

  №4  В номере:


  • Орлова И.В. «Теоретико-правовые аспекты контроля как меры принуждения в сфере ценообразования»
  • Данько И.В. «Специальная конфискация: уголовно-процессуальный аспект»
  • Iгнацюк А.З. «Параўнальна-прававы аналіз паходжання дзяржаўнай службы ў замежных дзяржавах»
  • Самарын В. І. «Да пытання аб інтэрферэнцыі наддзяржаўнага ў крымінальны працэс»
  • Скобелев В.П. «Принципы гражданского судопроизводства в проекте КГС: о дискуссионных вопросах»
  • Климченя В.С. «Массовое мероприятие как социально-правовое явление: понятия, виды, цели и основные признаки»
  • Щербик Д.В. «Развитие представлений о соотношении государства и права в истории политической и правовой мысли»
  • Артюшенко Н.Н. «Правовой статус проводника железнодорожного груза»
  • Амбросов Н.А. «Мультилистинговая система как способ саморегулирования риэлтерской деятельности в рамках развития белорусского рынка недвижимости»
  • Шоломицкая И.В. «Особенности правового состава дистанционных трудовых отношений»
  • Линь Юньлун «Модель преференциального режима китайско-белорусского индустриального парка “Великий камень”»
  • Позняк Т.А. «Подходы к формированию сценариев развития университетов в условиях становления электронной экономики»
  • Беляцкий Н.П. «Квантовые предпосылки нематериальных активов»
  • Гушчынскі І.Г. «Крыніцы па гісторыі судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XX ст.»
  • Рябиков Р.С., Серебряная Л.В. «Программное средство “Электронное учебное расписание БИП”»
  • Гончар Т.М. «Тенденции развития законодательства государств-членов ЕАЭС о промышленном образце для изделий моды»
  • Рекеть Н.Н. «Структурные и нормативные новации в Кодексе Республики Беларусь о земле 2023 года»
  • Печинская Е.В. «Психологическое насилие над женщинами: понятие, виды, правовые аспекты»

  Читать №4 за 2023 год

  №3  В номере:


  • Каменков В.С. «Современная система регулирования неплатежеспособности в Республике Беларусь (республиканский уровень)»
  • Пастухов М.И., Женарь Д.М. «О необходимости расширения состава суда при рассмотрении уголовных дел»
  • Федорако А.И. «О формулировании некоторых понятий применительно к миграции населения»
  • Мороз Д.Г. «Проблемные вопросы регламентации ответственности за совершение преступлений против здоровья человека»
  • Елётнов В.И. «Возможные направления использования программных продуктов и систем в целях оптимизации принятия управленческих решений в следственной деятельности»
  • Романюк Д.А. «Этап приостановленного расследования нераскрытых преступлений прошлых лет»
  • Амбросов Н.А. «Основы правового регулирования риэлтерской деятельности в Беларуси»
  • Денисенко Н.В. «Правовое регулирование порядка прекращения брака на белорусских землях (середина ХІХ – начало ХХ вв.)»
  • Мешкова Н.А. «Правовая природа инновационных правоотношений»
  • Тенюта Е.С. «О сущности технического нормативного акта»
  • Chen Yue (Чен Юэ) «Dilemma and restrictive factors in the development of digital tourism cooperation between China and Eurasian economic union (Дилемма и ограничивающие факторы в развитии сотрудничества между Китаем и Евразийским экономическим союзом в сфере цифрового туризма)»
  • Малеронок В.Н. «Организационно-экономическое моделирование функционирования туристического кластера»
  • Филипчик Т.В. «Теоретические и практические аспекты проблемы эффективности норм права и законодательства»
  • Курьянова В.В., Пилипенко Н.С. «О необходимости разграничения понятий «способ защиты», «средство защиты», «форма защиты» при защите трудовых прав и законных интересов работников»
  • Белова И.А. «Механизм правового регулирования отношений по социальной защите инвалидов в Республике Беларусь в контексте обязательств по международным договорам»
  • Мисаревич Н.В. «Правовые традиции на белорусских землях в сфере ремесленной деятельности (на примере городов с магдебургским правом)»
  • Луневская Л.В. «Правовая природа постановлений Европейского Суда по правам человека»

  Читать №3 за 2023 год

  №2  В номере:


  • Пастухов М.И. «Об укреплении гарантий защиты прав подозреваемого (обвиняемого) в уголовном процессе»
  • Рыбак С.В. «О совершенствовании института следственной тайны»
  • Данько И.В. ««Пересмотр судебных постановлений по уголовным делам: реформа продолжается»»
  • Даніленка С. I., Матвейчаў Ю. А. «Удзел спецыяліста як агульная ўмова папярэдняга расследавання»
  • Квятович А.А. «Экономическая несостоятельность (банкротство): история развития законодательства в Республике Беларусь»
  • Акименко К.В., Альфер С.А. «Институт банкротства в хозяйственном праве Республики Беларусь и судебная практика в этой области»
  • Толочко О.Н. «Развитие законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции»
  • Головенчик М.Г. «Современные подходы к пониманию экономических преступлений в уголовном праве Беларуси»
  • Артюшенко Н.Н. «О полисистемном характере оснований возникновения железнодорожных правоотношений, связанных с перевозкой груза»
  • Абрамович О.А. «Институт пожертвования в гражданском законодательстве: теория, законодательство, практика»
  • Конаневич Ю.Г. «Публичная хозяйственная деятельность как вид хозяйственной деятельности»
  • Кивель В.Н. «Местное самоуправление: вопросы взаимоотношения с государственной властью»
  • Пастухова В.И. «Институт гражданства в зарубежных странах: общее и особенное»
  • Тарасенок З.Н., Дедок В.М. «Оценка расходов на биоразнообразие в Республике Беларусь по методологии БИОФИН»
  • Юньлун Линь «Особенности преференциального режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень»
  • Ильина Ю.В. «Теоретические аспекты определения основополагающих понятий института государственного заказа»
  • Жилинская В.Д. «Государственные меры по развитию молодежного предпринимательства (предприниимательской деятельности) в Республике Беларусь и некоторых зарубежных странах»
  • Марахина И.В. «Исследование возможностей активизации инновационной и предпринимательской деятельности обучающихся при переходе учреждений высшего образования к модели «Университет 3.0»
  • Суша А.А. «Значэнне Статутаў Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі айчыннай кніжнасці»

  Читать №2 за 2023 год

  №1  В номере:


  • Вішнеўскі А.Ф. «Тэарэтык утылітарызму І.Бентам у Крычаўскім старостве»
  • Токць С.М. «Прыгоннае права на беларускіх землях у перыяд Расійскай імперыі»
  • Короб А.Н. «Механизм согласования экономических интересов в жилищно-коммунальной сфере»
  • Минич С.А. «Международно признанное право человека на пользование результатами научного прогресса, их практического применения и его закрепление в законодательство Республики Беларусь»
  • Дубровский Г.Э. «Проблемные вопросы определения существенных условий договора строительного подряда»
  • Лапыр М.В. «Наследование доли в обществе с ограниченной (дополнительной) ответственностью: некоторые проблемы и пути их решения»
  • Коховец О.В. «Административная ответственность за злоупотребление правом на подачу жалобы»
  • Чучвал А.А. «Цифровые права как объекты наследственных правоотношений»
  • Заика Ю.Н. «Административная ответственность за правонарушения, совершаемые в сети интернет»
  • Гончаров В.В. «О критериях эффективности функционирования института государственного контроля (на примере Комитета государственного контроля Республики Беларусь)»
  • Мельник Л.Л. «Подготовительный этап допроса подозреваемого при расследовании преступлений против собственности, совершенных с использованием криптовалют и электронных денег»
  • Тарасенок А.И. «Экономическая оценка экосистемных услуг лесов Республики Беларусь»
  • Ежель О.В., Толкач О.В. «Теория черного лебедя в контексте туристической отрасли Республики Беларусь»
  • Гуринович С.А. «Макроэкономическая оценка антикризисного управления на макроуровне по итогам экономических кризисов 2008 года и ковидного периода»
  • Андреенко А.А., Серебряная Л.В. «Определение финансовой устойчивости предприятий на основе их автоматической классификации»
  • Xie Chunyu (Се Чуньюй) «Conceptual Provisions of Environmental Cost Management (Концептуальные положения управления экологическими затратами)»
  • Котляров И.В. «Столкновение цивилизаций: миф или реальность (социально-экономические и философско-политические тренды)»
  Читать №1 за 2023 год
2022 год

  №4  В номере:


  • Данько И.В. «О правовом регулировании отдельных полномочий прокурора в уголовном процессе»
  • Мищенко М.С. «О некоторых дискуссионных вопросах в компетенции Конституционного Суда Республики Беларусь»
  • Сигаева Т.А. «Критерии подведомственности дел суду в цивилистическом процессе»
  • Артюшенко Н.Н. «Состояние и перспективы создания правового контента, регулирующего железнодорожные перевозки в странах ЕАЭС»
  • Захилько К.С. «О новом подходе к уголовной наказуемости незаконной добычи рыбы или других водных животных, совершенной лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь»
  • Бондаренко М.С. «Инвестиции в человеческий капитал как актуальное направление научных исследований в области права»
  • Заика Ю.Н. «Понятие Интернет в теории права и законодательстве Республики Беларусь»
  • Баранашник М.А. «Обеспечение конфиденциальности информации и защиты персональных данных при осуществлении риэлтерской деятельности»
  • Амбросова П.А. «Понятие гражданско-правовой ответственности индивидуального предпринимателя: вопросы теории и практики»
  • Апенок А.Г. «Трудовая правосубъектность управлений (отделов) образования, детских деревень (городков) как нанимателя в трудовых отношениях по применению профессионального родительского труда»
  • Сакович В.А., Моисеенко Е.Г. «Мегатренды, меняющие мир: современность, перспектива, вызовы и опасности»
  • Тарасенок А.И., Минтао Фэн «Сопряжение как новый формат международной экономической интеграции в Евразии: сущность, содержание, механизм»
  • Тарасенок З.Н. «Обоснование горизонтов инновационной стратегии Республики Беларусь»
  • V.P. Shienok «Essential characteristics of a person as an object of modern society (on example of national jurisprudence). Part I»
  • Гринчук М.П., Пастухов М.И. «Сокол С.Ф. как юрист и ученый. Его вклад в развитие юридической науки Беларуси»
  • Цед В.Н. «Совершенствование избирательной системы Республики Беларусь на современном этапе»
  • Хатеневич Т.Г. «Криминализация вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления: современные подходы и перспективы оптимизации»
  • Ясинская-Казаченко А.В. «Оптимальное судопроизводство по трудовым делам как способ защиты прав работников»
  • Третьяков Г.М. «Обстановка преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники, как элемент криминалистической характеристики, ее значение»
  • Телюк О.Н. «Правовой анализ института помилования в Литовской Республике»
  • Соркин С.В. «Регулирование внешней торговли молочной продукцией на международном уровне»
  Читать №4 за 2022 год

  №3  В номере:


  • А.Ф.Вишневский, А.И.Федорако «Правовое регулирование миграции в Великом княжестве Литовском»
  • М.И.Пастухов «О некоторых дискуссионных вопросах в компетенции Конституционного Суда Республики Беларусь»
  • В.А.Гончаров «Обвиняемый в стадии предварительного расследования: законодательное решение актуальных прикладных проблем»
  • А.В. Ясинская-Казаченко «Трудовой спор» как энтропия или мера неупорядоченности на уровне гражданского судопроизводства»
  • О.И.Лейко «Соотношение принципов суверенного равенства государств и экономической недискриминации в международном праве»
  • В.Н.Гриневич «Особенности досудебного оздоровления должника в институте экономической несостоятельности (банкротстве)»
  • А.А.Сасс «К вопросу о связи отношений международного торгового посредничества с нормами антимонопольного регулирования Республики Беларусь и ЕАЭС и о противоречии между ними»
  • А.А.Чучвал «Понятие и содержание завещательной правосубъектности ограниченно дееспособных граждан и несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет»
  • Т.В.Кузнецова «Логистика 4.0 и инновационные логистические технологии»
  • А. Н. Короб «Развитие понимания экономических интересов с точки зрения институциональной теории»
  • Ю.В.Ильина «Методика оценки эффективности системы государственных закупок»
  • Н.С.Пилипенко «Дискриминация: международные нормы и система национального законодательства»
  • Д.Н.Скютте «Концепция политических прав и свобод в проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь»
  • Н.В.Мисаревич «Отмена магдебургского права на белорусских землях: историко-правовой аспект»
  • В. В. Скитович, В. В. Седельник «Нетрадиционные источники историко-правовой науки»
  • Н.Н.Салей «Цели гражданского и хозяйственного судопроизводств»
  • Е.В.Печинская «Опыт противодействия коррупции в Республике Беларусь и отдельных зарубежных странах»
  • Т.М.Гончар «Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности в Республике Беларусь»
  • И.Н.Дудко «Налоговое планирование как инструмент уменьшения налогового бремени»
  • О.В.Дробыш «Институциональная автономия учреждений высшего образования: российский опыт правовой регламентации»
  Читать №3 за 2022 год

  №2  В номере:


  • А.Ф. Вишневский «Типология государства и права в контексте различных методологических традиций. Часть 2»
  • В.С. Каменков «Краудфандинг: содержание, правовое регулирование, сферы применения»
  • О.Н. Толочко «Социальные дисбалансы как глобальный вызов правовой системе»
  • А.В. Ясинская-Казаченко «Правовое регулирование трудовых споров в представлении методологического подхода»
  • Т.Б. Ежова «Особенности правовой природы и субъектного состава брачного договора в Республике Беларусь»
  • Т. Р. Грицкевич «Конкурс как основание возникновения трудовых правоотношений с педагогическими работниками из числа профессорско-преподавательского состава учреждения высшего образования»
  • А.В. Данильченко, С.А. Харитонович «Моделирование развития экономики знаний ХХІ века»
  • А.А. Шэмет «Укараненне атэстацыі інавацыйнага супрацоўніка ў інавацыйную інфраструктуру Рэспублікі Беларусь»
  • В.П. Шиенок «Сущностные характеристики человека как объекта современной науки (на примере отечественной юриспруденции). Часть 2»
  • М.И. Пастухов «О дополнительных судебных гарантиях защиты прав и свобод граждан Республики Беларусь»
  • О.В. Копылова «Обеспечение защиты при задержании подозреваемого в совершении преступления»
  • И.А. Моисеева «Расширение диспозитивных начал разрешения уголовно-правовых конфликтов в Республике Беларусь»
  • Л.В. Луневская «Реформирование пенсионной системы в Республике Беларусь»
  • И.А. Белова «Деятельность ООН по реализации положений Конвенции о правах инвалидов»
  • И.Ю. Кирвель «Международные основы правового регулирования противодействия распространению пандемии»
  • А.М. Вартанян «Об укреплении сотрудничества в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и проведения противоэпидемических мероприятий в рамках СНГ»
  • Д.А. Кудель «Отдельные аспекты правового обеспечения защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц в условиях проведения противоэпидемических мероприятий»
  • Н.Е. Бодяк «К вопросу о правовой сущности фигуры инвестора и гарантиях защиты прав инвесторов»
  • Н.А. Богданович «Единый правовой механизм оказания международной правовой помощи по уголовным делам о киберпреступности»
  Читать №2 за 2022 год

  №1  В номере:


  • А.Ф.Вишневский «Типология государства и права в контексте различных методологических традиций. Часть 1»
  • В.С.Каменков «Правовое регулирование финансирования научных исследований»
  • А.В.Шавцова, М.А.Казак «К вопросу соотношения понятий «законодательная ветвь власти» и «представительный вид власти»
  • Т.А.Корень «Процессуально-правовые особенности судебных постановлений в виде решений по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)»
  • Г.Н.Москалевич «Способы защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в Республике Беларусь»
  • П.А.Амбросова «Доверительное управление как элемент индивидуальной предпринимательской деятельности»
  • Д.О.Галушкова «Проблемные вопросы квалификации действий лиц, осуществляющих сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, по признаку совершения преступления в составе группы лиц, а также организованной группы »
  • М.В.Лапыр «Правовое положение миноритариев в обществе с ограниченной (дополнительной) ответственностью и защита их прав»
  • А.И.Тарасенок, Е.А.Баханович «Состояние и предпосылки развития образовательного туризма в Республике Беларусь»
  • Т.Е.Бондарь «Проблемы становления финансового образования в Евразийском экономическом союзе»
  • Н.В.Мальцевич «Цифровые эффекты интеграции банковской системы в общий финансовый рынок ЕАЭС»
  • В.В.Мякинькая «О возможности развития раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов в организациях Республики Беларусь»
  • І.М.Макланаў «Даследаванне канцэнтрацыі на рынку банкаўскіх паслуг Рэспублікі Беларусь»
  • И.В.Мальцевич «Приоритеты инновационного развития строительного бизнеса»
  • Е.Д.Шабан «Методика анализа синергетического потенциала развития валютной системы»
  • И.В.Котляров «Цивилизационное кодирование как механизм формирования и измерения будущего (социально-экономические тренды)»
  • В.П.Шиенок «Сущностные характеристики человека как объекта современной науки (на примере отечественной юриспруденции). Часть 1»
  • И.В.Пашута, Д.А.Романюк «Перспективные направления использования криминалистических полигонов и компьютерных программ в моделировании условий, характеризующих производство следственных действий»
  Читать №1 за 2022 год
2021 год

  №4  В номере:


  • П.А.Амбросова «Правовая природа и виды индивидуальной предпринимательской деятельности в Республике Беларусь»
  • Т.Н.Беляцкая «Методика оценки уровня развития среды формирования национальной электронной экономической системы»
  • Н.П.Беляцкий «Квантовый менеджмент персонала»
  • И.Л.Вершок «Антропологические и психологические аспекты генезиса правосознания»
  • Т.М.Гончар «Развитие системы таможенных мер защиты прав на интеллектуальную собственность в Евразийском экономическом союзе»
  • С.В.Горбачева «Актуальные основания возникновения жилищных правоотношений»
  • Д.М.Женарь «О назначении и функциях органов судебной власти»
  • Д.С.Жук «Кальвінізм і яго роля ў развіцці беларускай дзяржаўнасці»
  • Т.А.Корень «Процессуально-правовые особенности проведения процедур банкротства в упрощенном порядке»
  • Л.В.Курило «Нормальная продолжительность рабочего времени: виды и особенности правового регулирования»
  • Д.И.Михайлов, Д.А.Авдеев «Установление факта заблуждения относительно условий сделки юридического лица с учетом специфики его деятельности»
  • О.В.Мороз «Проекты нормативных правовых актов в контексте превентивной охраны окружающей среды»
  • М.И.Пастухов «Развитие законодательства о судах общей юрисдикции: этапы, тенденции, предложения»
  • А.И.Тарасенок, Линь Юньлун «Инвестиционная активность в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий Камень»
  • В.П.Шиенок «Криминологическая наука и ее объект»
  Читать №4 за 2021 год

  №3  В номере:


  • Н.А.Амбросов «Риэлтерская деятельность в Республике Беларусь: сущность, генезис»
  • А.В.Василевский «К вопросу о становлении и развитии института опциона»
  • Т.М.Гончар «Развитие системы таможенных мер защиты прав на интеллектуальную собственность в Евразийском экономическом союзе»
  • В.Н.Гриневич «Особенности мирового соглашения как гражданско-правового договора в делах об экономической несостоятельности (банкротстве)»
  • В.Л.Дудкин «Социально-экономическая проблематика в энцикликах Папы Римского Франциска»
  • М.Б.Иванов, Е.С.Данилюк «Методика и результаты сравнительной оценки социально-экономического потенциала приграничных территорий Республики Беларусь»
  • Д.В.Костюкевич «Особенности тактической операции как вида взаимодействия следователя с подразделениями уголовного розыска органов внутренних дел»
  • Е.Н.Костюкова «Логистические центры в Республике Беларусь: состояние и особенности развития»
  • И.В.Котляров, А. В. Гавриков «Выборы как императив лучшего будущего (юридические и социально-политические тренды)»
  • О.В.Коховец «Информатизация процесса обжалования в государственном управлении»
  • Н.В.Лидергос «Зачем?» как онтологический принцип и модель жизнеотношения француза конца ХХ – начала ХХІ века (на материале романа Ф. Бегбедера «Каникулы в коме»)»
  • М.И.Пастухов, Д. М. Женарь «Правовое государство как новый тип государства и пути его построения в Беларуси»
  • Е.В.Печинская «Анализ законодательных тенденций в Республике Беларусь и зарубежных странах в сфере домашнего насилия»
  • Т.А.Прудникова «К вопросу о совершенствовании механизмов защиты интеллектуальной собственности в Республике Беларусь»
  • В.И.Резюк «Отношения, связанные с бюджетными средствами, как возможный объект уголовно-правовой охраны»
  • О.П.Хилько «Подарочный сертификат: актуальные вопросы взаимодействия теории и практики»
  Читать №4 за 2021 год

  №2

  В номере:

  • А.Л.Дашкевіч «Выкарыстанне паняцця грамадскага фарміравання ў канстытуцыйна-прававым рэгуляванні ў Рэспубліцы Беларусь»
  • Ю.С.Климович «О практике и проблемах реформирования уголовно-процессуального законодательства»
  • О.В.Коховец «Совершенствование правового регулирования обжалования в государственном управлении»
  • О.И.Лейко «Конституционные реформы Новейшего времени: зарубежный опыт»
  • Т.Б.Ежова «Истоки брачного договора в истории законодательства Беларуси и зарубежных стран»
  • А.Е.Мандрик «Введение электронного голосования при проведении собрания акционеров»
  • Т.А.Прудникова «Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности по законодательству государств-членов Евразийского экономического союза»
  • О.В.Мороз «Проблемы правового регулирования оценки воздействия на окружающую среду с учетом трансграничного фактора»
  • Ю.В.Криворотько, Д. В. Сокол «Оценка открытости и прозрачности местных бюджетов в Республике Беларусь»
  • Н.Н.Панков «Особенности практической реализации механизма защиты инвестиций в Содружестве Независимых Государств»
  • А.Ю.Жевлакова «Понятие и особенности применения методов неценовой конкуренции в промышленности»
  • С.И.Протасеня «Развитие рынка электронных денег Республики Беларусь»
  • С.М.Артемьева, С. И. Романюк, Л. М. Хухлындина, В. Г. Швайко «Подходы к определению перечней компетенций в образовательных стандартах высшего образования: белорусский и зарубежный опыт»
  • З.Р.Жукоцкая «Трансформация социально-гуманитарного знания в высшей школе: гуманистический контекст»
  • Ю.А.Мартынов «Становление следственного делопроизводства на белорусских землях в конце XVIII века (на примере архивного следственного дела «О зарезании гобоиста российского полку Василия Грушевского»)
  Читать №2 за 2021 год

  №1

  В номере:

  • Н.В.Мисаревич «Право собственности и иные вещные права в городах с Магдебургским правом: историко-правовое исследование»
  • В.И.Пастухова, Д.М.Пастухова «Суды общей юрисдикции Республики Беларусь в контексте Европейских стандартов»
  • Е.А.Зорченко «Видовые характеристики правового акта: сходство и различия»
  • С.В.Соляник «Международный опыт и правоприменительная практика в управлении вертикальных структур племенного животноводства Республики Беларусь»
  • С.В.Рыбак, О.М.Молодцова «Доказывание как институт гражданского и уголовного судопроизводства Республики Беларусь: проблемы и перспективы»
  • Т.А.Корень «Особенности судебной экспертизы по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)»
  • Д.А.Романюк «Фактор пространственной связи: понятие и значение в теории и практике раскрытия и расследования преступлений прошлых лет»
  • В.Э.Холупко «О методиках оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Беларусь: правовой аспект»
  • О.П.Колченогова «Влияние пьянства как социально-негативного явления на преступность»
  • В.С.Шемет «Концептуальные основы защиты прав человека в условиях террористической деятельности»
  • М.Ю.Слепич «Об этапах эмиссии жилищных облигаций и ее особых организационно-правовых предпосылках»
  • М.А.Воднева «Принципы современной уголовно-правовой политики Республики Беларусь»
  • М.В.Жердецкий «Право граждан Республики Беларусь на благоприятную окружающую среду»
  • В.С.Бас, А.А.Багрицевич «Финансовый рынок и особенности его функционирования в Республике Беларусь»
  Читать №1 за 2021 год
2020 год

  №4

  В номере:

  • И.А.Демидова «Техническое содержание и форма современного права как факторы модификации правовой культуры общества»
  • М.И.Пастухов «Избирательная система и избирательное право в Республике Беларусь»
  • В.Д.Выборный «Ценностные ориентации молодежи Могилевской области в возрасте 15–18 лет»
  • Г.В.Вержибок «Поливариантность семейно-гендерных отношений студенческой молодежи в условиях ценностных изменений»
  • Д.В.Сокол «Институциональные формы бюджета участия: исторический опыт и современные практики»
  • Г.А.Василевич «Принцип социального государства в контексте зарубежной практики и перспектив конституционных изменений в Республике Беларусь»
  • В.Н.Паращенко, В.В.Паращенко «Правовое обеспечение алиментных обязательств как способ гарантированности защиты прав ребенка»
  • Е.В.Печинская «Оптимизация процесса интеллектуальной миграции в Республике Беларусь»
  • Н.Н.Маслакова «Учебно-трудовой (ученический) договор: к вопросу о правовой конструкции»
  • Р.В.Кашевский «Ретроспективный анализ правового обеспечения деятельности строевых подразделений милиции на территории Беларуси»
  • А.Ю.Лобач «Представительство через доверенность: новое на основе старого»
  • И.М.Бортникова «Государство, право, собственность в Древнем мире»
  • Н.Н.Панков «К вопросу морально-этических проблем применения биометрических технологий аутентификации личности на примере таможенной службы»
  • А.А.Шемет «Экспериментальная апробация организационно-экономического механизма развития кадрового потенциала инновационной инфраструктуры
  Читать №4 за 2020 год

  №3  В номере:

  • С.Ф. Сокол «Размышления о юбилее»
  • С.И.Романюк, Л.М.Хухлындина «Традиции и современность Белорусского института правоведения»
  • В.П. Оргиш «Древнегреческая  мысль как фактор становления религии Евангелий»
  • Л.А. Ханкевич «К вопросу о возможных новеллах в области правового регулирования финансовых отношений в новой Конституции Республики Беларусь»
  • А.Г.Конакбаев «Современные проблемы банковского кредитования малого бизнеса в Казахстане: кто виноват и что делать»
  • Ю.С.Миловзорова «Финансовые организации с особым правовым статусом или пробел в праворегулировании?»
  • С.В.Соляник «Отсутствие правовой защиты селекционных достижений в племенном животноводстве как сдерживающий фактор  инновационного развития белорусского товарного животноводства»
  • В.Н.Паращенко, В.В. Паращенко «Опека как одна из эффективных форм гражданско-правовой охраны и защиты прав и интересов ребенка»
  • И.В.Данько «Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела в контексте защиты прав и законных интересов несовершеннолетних лиц»
  • Т.А.Корень «Правовая природа и основания выплат вознаграждений временным (антикризисным) управляющим по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)»
  • А.А.Бильдейко «Предупреждение административных правонарушений в сфере закупок при строительстве»
  • Л.В.Слободчикова «Законодательное развитие института банковской тайны в Республике Беларусь»
  • Т.А.Прудникова «Правовое регулирование криптовалют: отечественный и зарубежный опыт»
  • Р.К.Серкебаева «Развитие туризма и потенциал роста экономики»
  • Е.Н.Костюкова «Мотивация труда в экономике: систематизация и развитие на основе опыта европейских стран»
  • Н.Н.Панков, М.В.Воловикова «Анализ состава, структуры и динамики таможенных платежей в Республике Беларусь»
  Читать №3 за 2020 год

  №2

  В номере:

  • С.И.Мукашев «Борьба с незаконным оборотом наркотических средств в СНГ: правовые и институциональные аспекты»
  • В.В.Гончаров «Конституционно-правовой анализ современных проблем организации и осуществления общественного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних в Российской Федерации, а также путей их разрешения»
  • А.П.Мельников «О борьбе с коррупцией в современном Китае: политологический аспект»
  • Т.Е.Бондарь «О необходимости и направлениях совершенствования отечественной финансовой науки»
  • Д.М.Пастухова «Учение Шарля Монтескье о разделении властей и практика его применения в современных государствах»
  • М.В.Жердецкий «Проблемы развития адвокатуры в Беларуси»
  • В.Н.Паращенко, В.В.Паращенко «Процессуальный механизм защиты прав ребенка: текущий момент, перспективы возможного»
  • И.В.Данько «К вопросу о непрерывности судебного разбирательства в уголовном процессе»
  • В.С.Шемет «Институционально-правовые основы идеологической (информационно-пропагандистской) работы в зарубежных государствах»
  • О.И.Левшук, А.Л.Федорович «Меры противодействия потреблению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на территории Республики Беларусь»
  • Т.А.Прудникова «Развитие законодательства и научных воззрений об уголовной ответственности за преступления в сфере интеллектуальной собственности в дореволюционный и советский периоды»
  • А.Ю.Лобач «Организация и контроль в системе нотариата Республики Беларусь на современном этапе»
  • Б.И.Гусаков, И.Н.Фурсевич «Система ротации руководителей и специалистов на предприятиях машиностроения»
  • Н.Н.Панков «К вопросу классификации таможенных платежей»
  • Е.О.Щербакова «Мотивация трудовой деятельности: современные подходы и эффективное управление»
  Читать №2 за 2020 год

  №1

  В номере:

  • М.И.Пастухов «Пути совершенствования законодательства о Конституционном суде Республики Беларусь»
  • В.В.Гончаров «Система избирательных комиссий как объект общественного контроля в России»
  • Л.А.Ханкевич «Некоторые тенденции реформирования подоходного налогообложения физических лиц»
  • А.В.Баранашник «Теоретико-правовые аспекты выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей»
  • О.В.Коховец «Правовое регулирование обжалования действий и решений органов государственного управления на территории Беларуси в составе Союза Советских Социалистических Республик»
  • Н.О.Рамазанова «Государственное регулирование миграционных процессов и миграционной политики в Республике Беларусь: проблемы и перспективы»
  • В.Н.Паращенко, В.В. Паращенко «Обеспечение» и «гарантии» прав и интересов ребенка как сложные функциональные категории»
  • Т.А.Корень «Некоторые актуальные вопросы признания недействительной государственной регистрации субъектов хозяйствования, изменений (дополнений) в учредительные документы в Республике Беларусь»
  • Т.А.Сигаева «Договоры по организации перевозок грузов на железнодорожных путях необщего пользования и их содержание»
  • В.В.Коляго «Систематизация законодательства о профилактике правонарушений»
  • О.П.Колченогова «Причинная обусловленность преступности несовершеннолетних»
  • В.Н.Гриневич «Ретроспективный анализ становления и развития института экономической несостоятельности (банкротства) на территории современной Беларуси»
  • Т.В.Кузнецова, С.Ю.Кузнецов «Современные стратегии интегрированного управления цепями поставок: от теории к практике»
  • А.А.Шемет «Повышение эффективности труда в инновационной деятельности»
  • Н.Н.Панков, А.Ю.Жевлакова «К вопросу развития торговых отношений Республики Беларусь и Российской Федерации в условиях применения специальных экономических мер»
  • Е.В.Вечерка «Развитие методики анализа коэффициента финансовой зависимости»
  Читать №1 за 2020 год
2019 год

  №4

  В номере:

  • И.А.Демидова «Национальная правовая традиция: теоретико-правовой и сравнительно-правовой аспекты»
  • Б.И.Сидоренко, Т.Д.Трамбачева «Великокняжеские прерогативы в ВКЛ в вопросах внешней политики в конце XV – первой трети XVI века и Сейм: столкновение интересов»
  • В.С.Шемет «Зарубежный опыт, современное состояние и предложения по совершенствованию наградного законодательства Республики Беларусь как элемента системы мотивации государственных служащих»
  • И.К.Вербицкая «Можно ли имплементировать европейскую практику в белорусскую приемную семью»
  • Н.Н.Рекеть «Причины, цели и результаты земельно-правовых преобразований на Беларуси в 1917-1937гг.»
  • В.Н.Паращенко, В.В.Паращенко «Правовые феномены «охрана», «защита»: соотношение, научно-практические взгляды на проблему»
  • Т.А.Сигаева «Договоры по организации перевозок грузов на железнодорожных путях необщего пользования и их содержание»
  • Е.Т.Капитанец, Н.Н.Артюшенко «Юридические технологии (правовой мониторинг) в обеспечении безопасности законодательной системы Республики Беларусь»
  • С.И.Журомский, Н.С.Журомская «Суд и прокуратура в стадии судебного разбирательства по уголовным делам»
  • И.Н.Дудко «Институт налогового консультирования в Республике Беларусь»
  • В.Н. Цынкевич «Характеристика лиц, совершающих хищения в сфере легкой промышленности»
  • А.Ю.Лобач «Тайна завещания»
  • И.М.Бортникова «Типы и формы собственности в Республике Беларусь»
  • С.И.Куприянчик «Научные взгляды на возможность использования способа согласования регулирования хозяйственной деятельности»
  • Т.В.Потапова «Отношения, складывающиеся по поводу вложения инвестиций в уставный фонд создаваемого общества с ограниченной ответственностью»
  • В.В.Мякинькая «Оценка состояния и направления совершенствования услуг по сертификации продукции в условиях развития цифровой экономики (на примере унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты»)»
  • В.В.Можджер «Стратегия продвижения продукции в системе сбытовых коммуникаций»
  • Ю.П.Якубук «Международные перевозки и их роль в развитии внешней торговли Беларуси»
  • А.А.Шемет «Dead-beat manager»: симптомы и опасности»
  Читать №4 за 2019 год

  №3

  В номере:

  • М.И.Пастухов «Об усилении гарантий права граждан Республики Беларусь на юридическую помощь»
  • Б.И.Сидоренко «Городской социум и благополучие: организационно-правовые средства борьбы с бедностью и нищетой в губернском Могилеве в конце XIX - начале XX века»
  • Л.А.Краснобаева «Административно-публичная деятельность: содержание, принципы и проблема реализации
  • А.П.Мельников «Информационное общество: понятие и сущность»
  • С.В.Соляник «Существенные различия в предмете правового регулирования племенного дела и племенного животноводства»
  • Т.А.Корень, Т.Б.Ежова «Профилактика социального сиротства, как основное направление формирования порядка защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в государствах Западной Европы»
  • В.Н.Паращенко «Нематериальные блага, как объект защиты гражданского права: гносеологические, аксиологические и онтологические аспекты»
  • М.С.Стрижак, А.П.Климец «Защита прав детей, лишенных родительской заботы, и противодействие проблеме оставления родившихся детей вне семейного воспитания с учетом опыта Итальянской Республики»
  • В.Н.Бураков «Развитие международного законодательства о гендерном равенстве»
  • О.П.Колченогова «Основные подходы к изучению личности преступника в криминологии»
  • Е.В.Печинская «Особенности функционирования пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних в Республике Беларусь и странах Зарубежья»
  • А.Н.Петрукович «Необходимость в служебных земельных наделах и их значение для государства»
  • Г.А.Колб «Уголовно-правовая характеристика контрабанды в современном уголовном законодательстве Республики Беларусь»
  • Т.А.Прудникова «Причины и условия преступлений, совершаемых в сфере интеллектуальной собственности»
  • И.В.Буянова «Освобождение от уголовной ответственности в законодательстве зарубежных государств»
  • Л.А.Самусева« «Профессия «экономист» и предъявляемые к ней требования»
  • И.М.Рыковский« «Технологический аудит: организационный аспект»
  • И.П.Аниськов «Современные приоритеты в экономической безопасности Беларуси»
  • Н.Н.Панков«К вопросу финансирования инвестиционных проектов за счет привлечения кредитных средств банка»
  • Е.О.Щербакова «Современные тенденции развития трудовых ресурсов в Республике Беларусь»
  • А.В.Калинин «Профилактика правонарушений среди иностранных обучающихся»
  Читать №3 за 2019 год

  №2

  В номере:

  • М.И.Пастухов «Суду присяжных в Беларуси быть!»
  • Б.Ю.Задорожный «Обязанности государства: доктринальные исследования»
  • В.В.Гончаров «Оценка эффективности организации и осуществления общественного контроля в Российской Федерации»
  • Г.М.Булдык «Педагогические технологии и модели в образовательном процессе»
  • Л.И.Лесун «Развитие исследовательских умений обучающихся как средство реализации личностно-ориентированной парадигмы в образовании»
  • Н.В.Мисаревич «Магдебургское право на белорусских землях и его роль в развитии институтов права Великого княжества Литовского»
  • Л.А.Ханкевич «К вопросу о налоговой культуре»
  • И.В.Буянова «Освобождение от уголовной ответственности в законодательстве зарубежных государств»
  • Т.А.Корень «Обеспечительные меры по делам об экономической несостоятельности (банкротстве): особенности правового регулирования и практика применения»
  • И.В.Данько «Заочное производство по уголовным делам в контексте правосудия»
  • Н.В.Пантелеева «Презумпция добросовестности и саморегулирование бизнеса как основополагающие принципы осуществления предпринимательской деятельности»
  • И.А.Белова «Правовые основы общественного контроля за соблюдением законодательства о труде в Республике Беларусь»
  • Ж.В.Третьякова «Актуальные вопросы теоретико-правового регулированиясобственности супругов»
  • В.Н.Паращенко «Правовая оценка: понятие, виды, основания»
  • В.В.Карпенков «Усыновление в Республике Беларусь: некоторые актуальные вопросы науки и правоприменения»
  • О.В.Копылова «Медиация в уголовном процессе Республики Беларусь и перспективы ее развития»
  • Д.Н.Скютте «Право равного доступа к должностям в государственных органах по законодательству Республики Беларусь: основные направления совершенствования национально-правового регулирования (гендерный аспект)»
  • А.Г.Конакбаев, А.М.Рахметова, Ю.В.Криворотько «Исламский банкинг как форма укрепления сотрудничества между реальным и банковским секторами экономики»
  • В.В.Мякинькая, А.А.Голубицкая «Концептуальные направления функционирования и развития системы дополнительного экономического образования взрослых в Могилевском филиале «БИП-Институт правоведения»
  • И.В.Хмельницкая, В.В.Мякинькая, Я.В.Герасимук «Проблемы внедрения технологий цифровой трансформации на уровне аппаратно-программных комплексов»
  • А.В.Латенкова «Современное состояние и проблемы развития малого инновационного предпринимательства Республики Беларусь»
  Читать №2 за 2019 год

  №1

  В номере:

  • М.И.Пастухов «Конституционно-правовая ответственность: вопросы теории и практики»
  • В.В.Хан «Закономерности интеграции административной деятельности в советское уголовно-процессуальное законодательство (реформы 1966-1985 гг.): вопросы теории и последствия практики»
  • А.П.Мельников «Глобализация как тренд цивилизационного развития: обретения и риски»
  • С.М.Стародынова, В.Г.Зеленкевич «Основные направления предупреждения насилия в семье в отношении несовершеннолетних»
  • В.Н.Цед «Проблемы конституционного контроля в Республике Беларусь на современном этапе»
  • О.Н.Телюк «Помилование и амнистия в государствах древнего мира: историко-правовой анализ»
  • А.А.Бусел «Правовое регулирование страхования грузов. Достижимы ли цели?»
  • С.Ф.Сокол, М.С.Стрижак «Процессуальные нормы судопроизводства по ювенальным делам в США (на примере штата Огайо)»
  • В.Ф.Ермолович, М.Г.Петрусевич «Способы сокрытия массовых беспорядков и их криминалистическая классификация»
  • В.В. Коляго «Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере профилактики правонарушений, в системе права Республики Беларусь»
  • Т.Д.Трамбачева «Проблемы реализации несовершеннолетними права на занятие предпринимательской деятельностью: сравнительный анализ законодательства сопредельных стран»
  • В.Н.Паращенко, В.В.Паращенко «Правовая природа юридических лиц: закон, международная практика, дискуссии»
  • В.С.Шемет «Правовые основы экспортного контроля  в Республике Беларусь и Российской Федерации»
  • Л.А.Краснобаева «Основные формы реализации принципа профессионализма и компетентности государственных служащих»
  • А.Ю.Лобач «Функции нотариата в защите прав граждан на современном этапе развития гражданского общества»
  • В.С.Бас, А.А.Багрицевич «Финансы и их роль в современном обществе»
  • А.А. Шемет «Кадровый потенциал инновационного развития Беларуси»
  • Н.Н. Панков «Инвестиции как фактор экономического прогресса Республики Беларусь и Российской Федерации»
  • А.В.Калинин «Критерии конкурентоспособности учреждений высшего образования Республики Беларусь на мировом рынке образовательных услуг»
  • А.В.Шустов «Развитие подходов к государственному регулированию ценообразования в строительстве»
  Читать №1 за 2019 год
2018 год

  №4

  В номере:

  • Т.М.Тузова, Е.А. Алексеева. «Человек в пространстве культуры: к онтологии личности»
  • Б.И.Сидоренко «Вильно и Москва за столом переговоров в споре за древнерусское наследие в первой трети XVI века: территориально-правовой аспект»
  • С.В.Соляник «Особенности правового регулирования гигиены животных и экологии животноводства Республики Беларусь»
  • Н.С.Журомская «Суд присяжных: сомнения длятся дольше века»
  • Н.Н.Рекеть «Истоки белорусских земельно-правовых традиций»
  • Д.А.Канашевич–Адыгезалова «Региональное учреждение образования как институт социализации иностранных студентов»
  • Т.А.Горупа «Правовой механизм регулирования общего рынка ЕАЭС: теоретико-правовой аспект»
  • Г.А.Примаченок, А.А.Примаченок «Метаинститут множественности субъектов в условиях диффузии/дифференциации их функций»
  • Т.Н.Линник «Проблемы правовой регламентации и особенности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении подозреваемого (обвиняемого)»
  • М.С.Стрижак «Правовое регулирование труда медицинских работников»
  • Т.А.Сигаева «Защита прав, возникающих из договоров об организации перевозки грузов железнодорожным транспортом»
  • А.Н.Петрукович «Сравнительный анализ некоторых аспектов права частной собственности на земельный участок»
  • И.Н.Дудко «Основные тенденции применения полиграфа при расследовании преступлений в Республике Беларусь»
  • Ю.В.Криворотько, А.В.Высоцкая «Национальные банки развития европейских стран как механизмы лучшей правительственной поддержки национальной экономики»
  • В.С.Бас, А.А.Багрицевич «Государственное финансирование социальных расходов: состояние и перспективы развития»
  • Т.В.Кузнецова «Неопределенность и оценка риска в логистических цепях поставок»
  • В.С.Князькова, Л.С.Масюк «Электронная экономика Республики Беларусь: современное состояние и перспективы развития»
  • М.В.Соломко «Состояние и перспективы привлечения прямых инвестиций зарубежных транснациональных корпораций в промышленность Республики Беларусь»
  Читать №4 за 2018 год

  №3

  В номере:

  • Л.А.Ханкевич «Налоговое планирование в контексте законопослушания и добросовестности налогоплательщиков»
  • А.А.Дыжова «Проявление правового нигилизма в молодежной среде: теория и практика»
  • Б.И.Сидоренко «Отдых и досуг в губернском Могилеве в конце ХIХ – начале ХХ веков: индустрия развлечений как признак времени»
  • А.П.Мельников «Массовая культура в современном обществе: две трактовки»
  • Е.В.Печинская «Социально-демографическая характеристика личности преступников, совершающих семейно-бытовые преступления в Республике Беларусь»
  • Е.М.Бабосов «Киберпреступность в современном обществе: сущность, особенности и тенденции»
  • О.Н.Толочко «Трудовой контракт в свете международных трудовых стандартов, зарубежного опыта и потребностей белорусской экономики»
  • В.Н.Паращенко, В.В.Паращенко «Судебное решение – это юридический факт в его традиционном понимании или акт правоприменения (процессуальный акт)»
  • С.И.Журомский, Г.А.Колб «Организация борьбы с коррупцией – одно из основных направлений деятельности органов прокуратуры Республики Беларусь»
  • Т.А.Сигаева «Договор об организации перевозки грузов как основание возникновения споров»
  • О.И.Левшук «Отдельные аспекты правового обеспечения расследования краж личного имущества на объектах железнодорожного транспорта в 1917-1945 годы»
  • Т.А.Прудникова «Правовая природа лицензионного договора»
  • Т.А.Корень «К вопросу о правовом положении временного (антикризисного) управляющего в Республике Беларусь»
  • В.И.Пастухова «Особенности правовых систем стран Северной Европы»
  • А.В.Слепцов «Некоторые аспекты развития белорусского законодательства об охране недр»
  • Л.А.Березюк «Злоупотребление правом при регулировании рабочего времени»
  • О.Н.Телюк «Институт помилования в системе уголовно-правовых норм»
  • Б.И.Гусаков, И.Н.Фурсевич «Ротация инженерно-технических работников»
  • Е.В.Воронцов «Знания в системе функций менеджмента»
  Читать №3 за 2018 год

  №2

  В номере:

  • С.Ф.Сокол «Публичная и частная сферы жизни. Их взаимодействие и пределы вмешательства»
  • Г.М.Булдык «Стратегия организации образовательной среды на кафедре общеобразовательного учреждения»
  • И.Д.Стадуб «Белорусский язык – сердце белорусской государственности»
  • А.П.Мельников «О национальной идентичности белорусов»
  • М.И.Пастухов «Теория и практика формирования правового государства в Республике Беларусь»
  • Л.К.Сокол, В.Е.Лубовский «Дорожная карта» местного самоуправления для Беларуси»
  • В.Н.Паращенко, В.В.Паращенко «Использование в гражданском праве категорий, связанных со сроками исполнения участниками правоотношений обязанностей»
  • Т.Д.Трамбачева «Эмансипация несовершеннолетних как комплексный институт гражданского права»
  • О.П.Колченогова «Системно-структурный подход методологии в криминологии»
  • А.А.Бильдейко. «Организация системы управления в органах прокуратуры в условиях совершенствования подходов по защите экономических интересов государства»
  • Д.М.Пастухова «Особенности законодательства о высшем образовании в России, Украине, Беларуси: сравнительный анализ»
  • Л.В.Луневская «Основные направления реализации политики социальной поддержки семей с детьми»
  • А.А.Бусел «Расторжение договора страхования. Актуальные вопросы правоприменения»
  • О.А.Ковтуненко «Принципы исполнения алиментных обязательств по соглашению об уплате алиментов»
  • М.В.Лиманская «Соблюдение прав человека при избрании меры пресечения»
  • А.Ю.Рыжанков «Правовой анализ способов причинения имущественного ущерба при совершении служебной халатности»
  • В.Л.Гурский «Особенности и социально-институциональные условия инновационного развития промышленного комплекса Беларуси на современном этапе»
  • А.Н.Короб «Модели пенсионных реформ»
  • Т.Е.Бондарь «О необходимости терминологической определенности отдельных показателей «Отчета о прибылях и убытках»

  Читать №2 за 2018 год


  №1

  В номере:

  • С.Ф.Сокол «Обеспечение смысла и целей законодательства как условие его эффективности»
  • М.И.Пастухов «Система источников конституционного права Республики Беларусь»
  • Л.К.Сокол, В.Е.Лубовский. «Государство и референдум»
  • Д.Г.Василевич «Международные акты в сфере обеспечения соматических прав»
  • Н.С.Ищенко «Продовольственная безопасность (национальные и международно-правовые аспекты)»
  • Е.А.Ковалева «Способы защиты прав трудящихся-мигрантов»
  • О.И.Левшук «Рассмотрение дел об административных правонарушениях как стадия административного процесса»
  • В.В.Заборовский «Прохождение стажировки как условие получения статуса адвоката по законодательству Украины и зарубежных стран»
  • С.А.Никель «Административно-правовое регулирование здравоохранения в Республике Беларусь: отдельные направления совершенствования»
  • Т.А.Прудникова «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере интеллектуальной собственности: субъективные признаки»
  • С.М.Гордейчик «Правовое регулирование хозяйственных отношений религиозных организаций в Республике Беларусь»
  • Д.Н.Скютте «О реализации права женщин быть избранными в парламент (национальное собрание) Республики Беларусь»
  • Ю.В.Михайловская «Теоретико-прикладные меры криминологической профилактики мошенничества в товарно-кредитной сфере»
  • Ж.А.Шилко «Развитие теоретических взглядов и правовой регламентации ускоренного производства в уголовном процессе Республики Беларусь»
  • А.А.Бусел «Условия договора страхования, права и обязанности сторон»
  • В.Л.Гурский «Согласованная промышленная политика интеграционного объединения как категория научного анализа»
  • А.В.Захаревич «Теоретические аспекты развития товаропроводящих сетей Республики Беларусь в условиях трансформации внешнеторговых отношений»
  Читать №1 за 2018 год
2017 год

  №4

  В номере:

  • Н.В.Мисаревич «Магдебургское право и развитие ремесла и торговли на белорусских землях: некоторые аспекты»
  • И.В.Данько «О некоторых проблемах нормотворчества в уголовно-процессуальном праве»
  • И.Л.Федчук «Криминологическая характеристика пьянства и алкоголизма как негативных социальных явлений, связанных с преступностью»
  • В.Г.Нестолий «И астрэнт, и обязательство»
  • В.П.Ашитко «Начальник следственного подразделения как субъект функции руководства в уголовном процессе»
  • В.Н.Калинин «Реализация международных стандартов в области гражданства в законах о гражданстве Российской Федерации и Республики Беларусь»
  • Э.Л.Король «Защита титульного владения на культурные ценности посредством их истребования из чужого незаконного владения»
  • И.В.Буянова «Теоретические основы института освобождения от уголовной ответственности»
  • О.В.Копылова «Средства и способы защиты обвиняемого (подозреваемого) при расследовании уголовных дел»
  • В.В.Максименюк «К вопросу о субъектах гражданских правоотношений в оздоровительном туризме»
  • Н.А.Нагорная «Право на долю в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью: институциональный аспект»
  • А.Г.Конакбаев, Ю.В.Криворотько «Сравнительная оценка эффективности государственного и частного финансирования науки в Казахстане и Беларуси»
  • В.И.Ремезков «Обобщённое толкование понятий модель и моделирование применительно к сложным социально-экономическим объектам»
  • В.Л.Гурский «Развитие концепции согласованной промышленной политики государств-членов ЕАЭС на основе эффекта функционального «перетекания»
  • Т.В.Жугина «Налог на доходы иностранных организаций: проблемы регулирования удержания и возврата»
  Читать №4 за 2017 год

  №3

  В номере:

  • И.К.Комарова «Аксиологические факторы развития Беларуси в эпоху глобальных перемен»
  • Н.В.Трафімчык «Мемарыялізацыя ў прававым полі Рэспублікі Беларусь: да пастаноўкі праблемы»
  • Г.А.Примаченок «Социальная диффузия экономической и правовой систем: последствия взаимных экстраполяций»
  • Е.В.Перепелица «Демографический эффект подоходного налогообложения»
  • Г.Н.Москалевич «Правовое регулирование в Республике Беларусь отношений в конкурентной системе государственных закупок товаров (работ, услуг) в условиях евразийской интеграции (в рамках ЕАЭС)»
  • Л.А.Ханкевич «К вопросу о приоритете и балансе публичного и частного интересов в налоговых отношениях»
  • А.У.Канойка «Уплыў транспарту на развіццё пяці паўночна-заходніх (беларускіх) губерняў у 1772–1914 гг. »
  • А.П.Мельников «Патриотизм как социально-политический феномен в жизни современного общества»
  • И.И.Онищук «Методологические аспекты мониторинга качества и эффективности нормативно-правового регулирования в Украине»
  • Б.И.Сидоренко «Социум и город: городское хозяйство губернского Могилева в начале XX века»
  • И.А.Белова «Основные направления совершенствования правового регулирования государственной адресной социальной помощи в Республике Беларусь»
  • Т.В.Филипчик «Развитие научных представлений о проблеме эффективности норм права и законодательства»
  • Н.Н.Панков «Формирование инвестиционной привлекательности Республики Беларусь»
  • Е.Н.Хейфец «Имплементация отдельных норм Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ) в законодательство Республики Беларусь»
  • Н.П.Беляцкий, А.И.Максимчук «Барьеры бизнеса: особенности Польши»
  • В.Л.Гурский «Экономико-математическое обоснование возможности и необходимости согласованной промышленной политики государств-членов ЕАЭС»
  • Т.Н.Беляцкая, В.С.Князькова «Информационный сектор экономики: состояние и динамика»
  Читать №3 за 2017 год

  №2

  В номере:

  • Г.В.Белехова «Представления населения о политической ситуации: влияние материальной обеспеченности»
  • М.И.Пастухов, Д.М.Пастухова «Конституционно-правовые основы формирования в Республике Беларусь демократического социального правового государства»
  • О.Н.Толочко «Многосторонняя торговая система, региональные и мегарегиональные соглашения: правовые основы, опыт и перспективы для Беларуси»
  • К.И.Иванов «Развитие конкурентного права Литовской Республики в условиях интеграции в Европейский Союз»
  • В.Н.Паращенко, В.В.Паращенко «Законный интерес как объект гражданско-правовой и гражданско-процессуальной защиты»
  • М.С.Стрижак «Правовое регулирование труда инвалидов»
  • Д.И.Михайлов «Гарантии прав кредиторов и участников при отчуждении имущества несостоятельного должника в Республике Беларусь и Российской Федерации»
  • Л.И.Данькова «Прецедентные решения Европейского Суда по правам человека и их значение для белорусской правовой системы»
  • А.В.Захаревич «Международный опыт государственного участия в стимулировании экспорта и формировании национальной товаропроводящей сети за рубежом»
  • А.С.Забашта «Основные тенденции развития института местного самоуправления в зарубежных странах на современном этапе»
  • >Т.С.Дьячкова «Использование педагогических кейсов в процессе формирования правовой культуры студентов»
  • Н.Е.Бодяк «Общества взаимного финансирования в системе потребительской кооперации Республики Беларусь»
  • Д.А.Кудель «Отдельные аспекты правового регулирования концессионных отношений по законодательству государств-членов ЕАЭС»
  • А.А.Бусел «Общая характеристика договора страхования в гражданском праве Республики Беларусь»
  • Ю.В.Криворотько, А.В.Высоцкая «Новые акценты государственно-частного партнерства в странах ЕС или что можно позаимствовать для ЕАЭС»
  • В.Л.Гурский
  • В.Б.Базылюк «Формирование модели адаптации сложных социально-экономических систем к институциональным изменениям»
  Читать №2 за 2017 год


  №1

  В номере:

  • Л.А.Ханкевич «Финансовая политика советского государства в первое десятилетие его существования»
  • И.Р.Кулевич «Прававая аснова ўтварэння беларускай дзяржаўнасці (1917-1919 гг.)»
  • Н.Н.Рекеть «Историография земельных реформ на Беларуси»
  • О.А.Безлюдов «Теоретико-правовая основа воззрений на доказательства и доказывания в работах В.Д. Спасовича»
  • В.Н.Паращенко «Категории разумности и справедливости в гражданском судопроизводстве (применительно к ст. 968-970 ГК)»
  • М.В.Морев, О.Н.Калачикова, И.Н.Дементьева «К вопросу об актуальности социологического измерения гражданской активности населения (на примере региональных исследований)»
  • Н.Г.Станкевич «Коммерческое (торговое) право как частное право»
  • В.Е.Лубовский «О суверенитете, независимости и белорусской нации»
  • И.К.Вербицкая, М.А.Климантович «Назначение исполнителя завещания как одностороннее распоряжение наследодателя»
  • О.А.Соболевская «Контрабанда в контексте незаконной экономической деятельности иудеев белорусской части черты оседлости (к-ц XVIII – ХIХ в.)»
  • Т.А.Прудникова «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере интеллектуальной собственности: объективные признаки»
  • С.М.Гордейчик «Тенденции развития религиозных правоотношений в Республике Беларусь в конце ХХ – начала XXI в.»
  • А.А.Бильдейко «Другие умышленные действия как форма мелкого хулиганства»
  • Ю.А.Васильева «К вопросу о несовершеннолетних как специальных субъектах административного права»
  • Т.М.Гончар «История возникновения и развития Гаагской системы регистрации промышленных образцов»
  • Д.Н.Скютте «К вопросу о типологии литературных источников по проблеме политических прав женщин Беларуси»
  • В.Л.Гурский «Промышленная политика Кыргызстана и факторы обусловливающие ее формирование»
  • Н.Н.Панков «Сущность и основные составляющие инвестиционной деятельности»
  Читать №1 за 2017 год
2016 год

  №4

  В номере:

  • Г.М.Булдык «Построение экономико-математических моделей на базе макроэкономических показателей»
  • А.М.Вартанян «Об основных этапах становления и развития сельскохозяйственной производственной кооперации в Республике Беларусь»
  • В.Л.Гурский «Трехкомпонентная модель формирования согласованной промышленной политики стран ЕАЭС»
  • Д.А.Джапаридзе «Проблемы определения понятия трансфера. Особенности перехода спортсмена из одного клуба в другой: проблемы правового регулирования»
  • Н.С.Журомская «Суд присяжных как одно из средств борьбы с излишней криминализацией деяний»
  • В.С.Каминский «Социологический подход к исследованию экстремизма»
  • А.Н.Макарова «Структура качественных характеристик систем управления знаниями»
  • А.П.Мельников «К вопросу о роли религиозного фактора в политических реалиях современного мира»
  • С.А.Никель «Ретроспективный анализ административно-правового регулирования управления здравоохранением в Республике Беларусь»
  • М.И.Пастухов «Республика Беларусь как субъект межгосударственных образований: законодательство и практика»
  • Е.В.Печинская «Влияние глобализации на процесс миграции в Республике Беларусь»
  • Л.А.Самусева «Глобальный индекс развития ИКТ и его измерение»
  • Б.И.Сидоренко «Литовская граница» и «Московский рубеж» как категории феодального права во взаимоотношениях Вильно и Москвы в первой трети XVI века»
  • Т.В.Телятицкая, В.П.Сухопаров «Реализация норм института административного задержания в Республике Беларусь: состояние, проблемы и перспективы»
  • Т.В.Филипчик «Опыт зарубежных стран в решении отдельных проблем совершенствования законодательства»
  Читать №4 за 2016 год

  №3

  В номере:

  • Н.В.Мисаревич «Иностранный элемент в частноправовых отношениях: исторический аспект (на примере городов с Магдебургским правом)
  • М.А.Рожкова «О проблемах определения компетенции суда по интеллектуальным правам как специализированного арбитражного суда»
  • В.И.Ремезков «Проблемы построения единой терминологии транспортно-складских объектов: адекватное понимание термина «логистический центр»
  • И.И.Онищук «Мониторинговое оценивание эффективности взаимодействия верховной рады и кабинета министров Украины в законотворческом процессе»
  • И.Ю.Кирвель «Обеспечение тайны завещания в современных условиях»
  • И.А.Белова «Особенности электронных денег в Республике Беларусь: правовые аспекты»
  • В.П.Ашитко «Совершенствование процессуальной деятельности защитника в стадиях досудебного производства»
  • Л.А.Козыревская «Правовая природа прав участников внутренних отношений в организациях, основанных на членстве в юридическом лице (по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь)»
  • Л.И.Данькова «Судебное толкование: понятие и виды»
  • В.И.Пастухова «Правовая система Турции»
  • Е.Н.Хейфец «Опыт реализации статей № 5, 6, 8, 11, 12 рамочной конвенции всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ) в зарубежных государствах»
  • Я.В.Бардашевич «Стабильность социально-экономического положения беременных женщин как основное условие для обеспечения безопасности жизни эмбриона человека»
  • В.Л.Гурский «Внешние (экзогенные) факторы, обусловливающие развитие промышленной политики Беларуси в современных условиях»
  • Г.М.Булдык, О.М.Маркевич «Построение экономико-математических моделей на базе макроэкономических показателей»
  Читать №3 за 2016 год

  №2

  В номере:

  • Отчет о проведении II Круглого стола «Актуальные проблемы гражданского и международного права в условиях интеграционных процессов на постсоветском пространстве»
  • Б.И.Сидоренко, А.Ф.Свиб «Социум и этнос: русские в Могилеве в свете данных демографической статистики»
  • Е.М.Бабосов «Использование теории сложности в современной системе правоведения»
  • М.И.Пастухов, Д.М.Пастухова «Правовые аспекты участия Республики Беларусь в Болонском процессе»
  • В.В.Коляго «Критерии оценки деятельности субъектов профилактики правонарушений»
  • Л.Г.Закревский «К вопросу об участии представителей гражданского общества в осуществлении правосудия в Республике Беларусь»
  • И.Н.Дементьева «Социологический мониторинг оценки эффективности государственного управления»
  • Н.С.Пилипенко «Правовое содержание индивидуального трудового спора»
  • Ю.В.Михайловская «Криминологическая характеристика жертв мошенничества в товарно-кредитной сфере»
  • Я.В.Бардашевич «Статус эмбриона человека и его правовая защита»
  • К.М.Иванец «Правовые основы ведения государственного водного кадастра в Республике Беларусь»
  • А.М.Северский «Разумные сроки в уголовном процессе Украины, Российской Федерации и Молдовы»
  • В.Л.Гурский «Моделирование процесса согласования промышленной политики стран ЕАЭС»
  • Л.А.Самусева «Государственная политика Республики Беларусь в области развития информационного общества»
  Читать №2 за 2016 год

  №1

  В номере:

  • Поздравления с 25-летием БИП
  • В.С.Бас, А.А.Багрицевич «О сущности понятия «прак­тико-ориентированный спе­циалист» и организации их подготовки в учреждениях высшего образования Республики Беларусь»
  • Г.М.Булдык «Математическая компетентность студентов как характеристика результативности обучения высшей математике»
  • Г.А.Василевич «Правовые основы взаимодействия представительных органов национальных государств и органов интеграци­онных объединений»
  • А.П.Мельников «Исследование вопросов государственного управления политологами Беларуси»
  • Е.В.Печинская «Предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений органами внутренних дел: проблемы и перспективы решения»
  • М.С.Стрижак «Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющих семейные обязанности»
  • А.В.Трафiмчык «Інтэрпеляцыі дэпутата Сейма Польскай Рэспублікі першай кадэнцыі ў адстойванні праў сваіх выбаршчыкаў»
  • В.П.Ашитко, В.В.Зезюлин «Роль прокурора в обеспече­нии законности принятия решения об отказе в возбуж­дении уголовного дела»
  • О.В.Гришкевич «Внутригосударственный контроль за исполнением международных договоров государств — членов Евразий­ского экономического союза»
  • Н.Ф.Гребень «Особенности отношения к праву у белорусских студентов»
  • Г.И.Войтович «Реорганизация унитарного предприятия при переходе права собственности на его имущество к двум и более лицам в свете судебной практики»
  • Т.А.Солдатова-Толстова «Некоторые аспекты государственной регистрации республиканских государственно-общественных объединений»
  • В.М.Мельник «Принципы формирования украинского варианта капитализма в контексте традиционной экономической системы (методология социально-философского анализа)»
  • А.Л.Таранова «Меры поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в Республике Беларусь: анализ и перспективы»
  • Е.Н.Петушкова «Макроэкономические условия импортозамещающей политики»
  • В.Л.Гурский «Единство и противоречия процесса формирования согласованной промышленной политики стран ЕАЭС на современном этапе»
  Читать №1 за 2016 год
2006 - 2015 гады

КОНКУРС
«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ»

Итоги конкурса за 2022 год

  В рамках проведения 20 апреля 2023 года XIII Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» состоялось подведение итогов конкурса «Лучшая научная публикация в научно-практическом и информационно-методическом журнале «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні».

  Дипломами и денежными вознаграждениями были отмечены авторы лучших научных статей, опубликованных в выпусках журнала в I – IV кварталах 2022 года:

  Тематическая рубрика «Государство и право»

  Данько Игорь Владимирович, заведующий кафедрой экономического и финансового права, кандидат юридических наук, доцент.

  «О правовом регулировании отдельных полномочий прокурора в уголовном процессе».

  Пастухов Михаил Иванович, заведующий кафедрой теории и истории права, доктор юридических наук, профессор.

  «О некоторых дискуссионных вопросах в компетенции Конституционного Суда Республики Беларусь».

  Вишневский Алексей Федорович, профессор кафедры теории и истории права, доктор исторических наук, профессор права, и Федорако Александр Иванович, заведующий кафедрой международного права, кандидат юридических наук, доцент.

  «Правовое регулирование миграции в Великом княжестве Литовском».

  Тематическая рубрика «Экономика и управление»

  Мякинькая Виолетта Викторовна, заведующий кафедрой экономики Могилевского филиала, кандидат экономических наук, доцент.

  «О возможности развития раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов в организациях Республики Беларусь».

  Тематическая рубрика «Иные вопросы науки и практики»

  Романюк Дмитрий Александрович, доцент кафедры уголовного права и процесса.

  «Перспективные направления использования криминалистических полигонов и компьютерных программ в моделировании условий, характеризующих производство следственных действий».

  Редакция журнала «Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні», жюри конкурса и отдел науки и международных связей поздравляет победителей и благодарит всех конкурсантов за участие!Контакты Вакансии